Poverenie na organizáciu 65. celoslovenského zrazu Klubu slovenských turistov a 49. stretnutia turistických oddielov mládeže KST v Piešťanoch

28.03.2017 23:24

Priatelia turisti. S potešením oznamujeme začiatok príprav organizácie zrazu. 

20170301_165814.jpg (877777)

poverenie na 65.LZ KST.pdf (395360)