37.ročník BAKUĽOVÝ POCHOD

24.09.2016 10:00

Každý účastník obdrží na VÝTOKOCH diplom a medailu. Zvlášť pre víťazov súťaží a najkrajšiu bakuľu, ale aj pre najstaršieho a najmladšieho účastníka budú

 pripravené CENY!. Deti môžu vyhrať sladké odmeny i vecné ceny.bakulovy pochod 2016.pptx (543811)